ZEBRANIE WIEJSKIE 10.09.2019r.

ZEBRANIE WIEJSKIE Chrzanowa Małego w dniu 10 września 2019r. o godz. 18.00 u sołtysa Chrzanów Mały 37D – Altana Proponowany porządek zebrania wiejskiego: 1.Otwarcie zebrania 2.Wybór protokolanta 3.Zatwierdzenie porządku zebrania 4.Ew. spotkanie z Dzielnicowym KPP Grodzisk Maz. 5.Omówienie i uchwalenie wniosków do Funduszu Sołeckiego 2020 oraz przesunięcie środków w funduszu z roku 2019 6.Spotkanie osób … Dowiedz się więcej