ZEBRANIE WIEJSKIE 10.09.2019r.

ZEBRANIE WIEJSKIE

Chrzanowa Małego

w dniu 10 września 2019r. o godz. 18.00

u sołtysa Chrzanów Mały 37D – Altana

Proponowany porządek zebrania wiejskiego:

1.Otwarcie zebrania

2.Wybór protokolanta

3.Zatwierdzenie porządku zebrania

4.Ew. spotkanie z Dzielnicowym KPP Grodzisk Maz.

5.Omówienie i uchwalenie wniosków do Funduszu Sołeckiego 2020 oraz przesunięcie środków w funduszu

z roku 2019

6.Spotkanie osób zainteresowanych założeniem na terenie naszej wsi Koła Gospodyń Wiejskich

7.Sprawy rożne

8.Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie ustala się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 18.15